VRAGEN OVER ONZE DIENSTEN? Bel ons op 030 - 699 20 97 Of mail ons info@abtro.nl

Re-integratie anderstaligen

Re-integratietrajecten voor anderstaligen zijn intensiever en succesvoller. Het wederzijds begrip voorkomt stagnatie gedurende het traject en onderlinge frustraties. Dankzij onze meertalige re-integratieconsulenten en trajectbegeleiders krijgen onze klanten de begeleiding die ze nodig hebben. Onze re-integratietrajecten voor anderstaligen worden onder ander aangeboden in de volgende talen:

Pools  

Turks   

Arabisch 

Anderstaligen brengen kleur en diversiteit aan op de Nederlandse arbeidsmarkt. ABTRO kan twee werelden met elkaar verbinden en dat is nodig in een internationaliserende wereld.  

Voor wie?

Het re-integratietraject spoor 2 voor anderstaligen is bedoeld voor meertalige medewerkers die kunnen deelnemen aan re-integratie. Om het re-integratieproces succesvol te kunnen doorlopen is het van belang dat medewerkers begrijpen wat re-integratie inhoudt. Bij langdurig verzuim komt er veel op medewerkers af en is het niet altijd eenvoudig voor ze om in dit stadium vooruit te kijken. Als de taal hierbij nog eens een belemmerende factor kan spelen is dit van invloed op het verdere re-integratieproces.

Wat is het verschil?

De re-integratietrajecten voor anderstaligen bij ABTRO worden uitgevoerd door meertalige re-integratieconsulenten en bevatten een geïntegreerde taaltraining. Dit betekent dat mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, wel in staat worden gesteld om de verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt, te kunnen begrijpen. De vertaalslag naar de moedertaal maakt dat medewerkers betrokken worden bij de eigen re-integratie en begrijpen wat het doel is.

Onze werkwijze?

Bij elke aanmelding voor een re-integratietraject voor anderstaligen bij ABTRO wordt gekeken naar:

1. Beste match tussen medewerker en re-integratieconsulent;
2. Mogelijkheden en bruikbare capaciteiten van de medewerker;
3. Persoonlijke wensen van de medewerker;
4. Wensen van de werkgever;
5. Inzet van passende re-integratieactiviteiten.