Skip links

Trots als een pauw

Op 2 februari jl. was het een feestelijke dag bij Arbodienst voor anderstaligen We mochten met trots onze certificeringen in ontvangst nemen van DNV
Tags

Ramadan met Petra

Wanneer de Ramadan aanbreekt, kan je op het werk vaak te maken krijgen met collega’s die geïnteresseerd zijn in de Ramandan. Ik vind

Voedselpakketten

Ons geschenk dit jaar was het kunnen sponsoren van voedselpakketten en schapen aan armen en hulpbehoeftigen in Marokko...
This website uses cookies to improve your web experience.