Skip links
Tags

Ramadan met Petra

Wanneer de Ramadan aanbreekt, kan je op het werk vaak te maken krijgen met collega’s die geïnteresseerd zijn in de Ramandan. Ik vind

Voedselpakketten

Ons geschenk dit jaar was het kunnen sponsoren van voedselpakketten en schapen aan armen en hulpbehoeftigen in Marokko...
Tags

Bestuurslid Oval

Leden van OVAL voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Dat maakt de keuze voor de juiste dienstverlener een stuk gemakkelijker.
This website uses cookies to improve your web experience.