Skip links

De vrouw achter Abtro re-integratiebureau

‘Ik voel me verantwoordelijk voor en verbonden met de culturele en etnische gemeenschap

Als trotse Marokkaanse en Nederlandse zakenvrouw weet Nadira Ettahiri haar meervoudige identiteit - the best of both worlds - ten volle te benutten. Nadira gelooft in de kracht van culturele diversiteit op de werkvloer. Het is een groot goed waar op de arbeidsmarkt (nog) niet voldoende bij stil gestaan wordt. Met haar organisatie ABTRO brengt ze daar verandering in. “De krapte op de arbeidsmarkt is mede te danken aan een gebrek aan culturele diversiteit op de werkvloer”, aldus de Utrechtse moslima. “Tijdens mijn carrière heb ik ervaren dat teams en organisaties beter presteren als medewerkers verschillende culturele en etnische achtergronden hebben. Nu breng ik dagelijks werkgevers en meertalig talent bij elkaar. Daar ben ik dankbaar voor en tel mijn zegeningen. Omringd met een fantastisch team meertalige professionals kunnen wij - voor alle vijf generaties (oude en nieuwe) - bijdragen aan de verrijking op de arbeidsmarkt.”

Wetenschappelijk onderzoek onderstreept dat diversiteit op de werkvloer een belangrijke meerwaarde is. Pluspunten die onder meer genoemd worden zijn: een toename in veerkracht, in creativiteit, in vernieuwend denken en een grotere oplossingsgerichtheid. Nadira (het Arabische woord voor zeldzaam) denkt dat culturele diversiteit vanuit de verschillende invloeden de draagkracht binnen een organisatie sterker maakt en verweven raakt met de identiteit. “Dat verklaart ook waarom prestaties en omzetten beter worden. Elke organisatie – de arbeidsmarkt in zijn totaliteit – hoort een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Het is een groot gemis dat het gros zich hier te weinig van bewust is.”

 

Met haar kennis van re-integratie en verzuim begrijpt ze maar al te goed hoe complex deze materie is. “Zeker als taal en culturele aspecten een extra belemmering vormen. En daarmee wordt Nederland op grote schaal geconfronteerd”, zegt de vrouw die het leven vanuit een hoger perspectief bekijkt. “Ik wil hier verbetering in brengen. De kloof dichten. Ik voel me verantwoordelijk voor en verbonden met de culturele en etnische gemeenschap.”

Het zal dan ook niemand verwonderen dat ze hier écht werk van maakt. In 2004 start ze ABTRO, het eerste re-integratiebureau gespecialiseerd in begeleiding en bemiddeling van anderstalige werkzoekenden. “Passend werk voor iedereen! Dat gaat over meer dan snel een andere baan vinden. Onze re-integratieconsulenten en trajectbegeleiders beschikken allemaal over vakkennis, taal- en culturele kennis. Dat is het fundament van onze landelijk opererende organisatie, die overigens nog steeds groeiende is.”

De CEO die een vriendelijke, evenwichtige uitstraling heeft, weet overduidelijk waarover ze praat en kan dit zeer verhelderend toelichten. “Van jongs af aan had ik al een voorliefde voor internationale allure. We zijn allemaal wereldburgers die meer gemeen hebben met elkaar dan we denken.”

Met haar bestuurszetel in branchevereniging OVAL (Organisatie Vitaliteit, Activering en Loopbaan) zet ze zich ook op hoog niveau in voor culturele diversiteit op de arbeidsmarkt. Met haar organisatie steunt ze verder projecten als The School Girls of Azaghar Foundation om jonge meisjes zo lang mogelijk onderwijs te laten volgen, bekommert zij zich om minderbedeelden en steunt projecten voor voedselpakketten.

Haar drive wordt gevoed door twee inspirerende vrouwen, waaronder haar moeder Habiba Bellezrhari. “De krachtigste vrouw die dankbaarheid ademt en een enorm gevoel voor humor heeft. De andere is de succesvolle zakenvrouw Khadija bint Khuwaylid (van adellijke komaf) uit de zesde eeuw. De puurste vrouw, met het meest voortreffelijk gedrag ooit, en de eerste gelovige van de islam. Twee authentieke vrouwen die elk op eigen wijze hun ware kracht tonen en inzetten voor het groter geheel. Dat is waar het leven werkelijk over gaat.”

This website uses cookies to improve your web experience.