VRAGEN OVER ONZE DIENSTEN? Bel ons op 030 - 699 20 97 Of mail ons info@abtro.nl

Taaltraining

ABTRO biedt diverse taaltrainingen als middel aan, voor anderstaligen met een taalachterstand, participatieproblemen of grote afstand tot de arbeidsmarkt. De taaltrainingen zijn gericht op zelfredzaamheid en terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Nederlands als tweede taal

Bij de training Nederlands als tweede taal ligt de nadruk op het spreken van de Nederlandse taal en het verstaan hiervan. De dagelijkse praktijk vormt hierbij het uitgangspunt. Het doel is binnen een korte tijd zelfredzaamheid in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Het zet de deuren open naar nieuwe opleidingsmogelijkheden en nieuwe carrièrekansen.

Nederlands op de werkvloer

Op de werkvloer is het van essentieel belang dat een werknemer zich in de Nederlandse taal kan redden. In de training Nederlands op de werkvloer wordt aandacht besteed aan het behandelen van vakjargon, betekenissen van huisregels, bediening van machines etc.

Nederlands als bijles

De training Nederlands als bijles is bestemd voor anderstaligen die aan een opleiding willen beginnen. Aan de hand van een op maat gesneden programma bestaande uit lessen ter ondersteuning van huiswerkopdrachten, voorbereiding, logica van boeken, tijdsplanning, vragen stellen en leren luisteren.

Nederlandse taal op maat

De taaltraining Nederlandse taal op maat geeft al aan dat het hierbij gaat om een op maat gesneden taaltraining. De componenten spreek- luister, lees- en schrijfopdrachten worden ieder afzonderlijk getraind. De training kan daarnaast gericht zijn activering waarbij het zelfstandig spreken van de Nederlandse taal en zelfstandig activiteiten ondernemen centraal staat.

Lestijden

De lessen worden gegeven door bevoegde docenten en vinden plaats op doordeweekse dagen, ochtenden van 9.00 tot 11.30 en middagen van 13.00 tot 15.00 uur. Afhankelijk van het type training vinden er ook lessen in de avonden plaats. De lessen op de werkvloer of training voor bedrijven worden in overleg gepland.