VRAGEN OVER ONZE DIENSTEN? Bel ons op 030 - 699 20 97 Of mail ons info@abtro.nl

UWV Modulair

De Modulaire Re-integratiediensten zijn los en onafhankelijk van elkaar in te zetten. Ze hebben tot doel dat u weer in beweging komt en de eigen regie krijgt, op weg naar een vervolgtraject gericht op het vinden van werk. Om dat te bereiken, gaan we met het volgende aan de slag:

Participatie Interventie

Als u geïsoleerd leeft en niet of nauwelijks contact hebt met anderen buiten de deur, zit je in de termen van de participatieladder op niveau 1. In dat geval kunt u zeker wel hulp gebruiken op de weg naar werk. In de module ‘participatie interventie’ gaan we aan de slag met zaken als het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of daarmee samenhangende emoties, het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken van het sociaal isolement. Alles is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een breder sociaal netwerk buiten huis te creëren. Aan het eind van dit traject hebben we trede 2 van de participatieladder bereikt.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Heeft u al wel wat sociale contacten buiten de deur? En onderneemt u regelmatig activiteiten maar is werken nog steeds een aantal stappen te ver? Dan is stap 2 van de participatieladder van toepassing. Wij helpen u bij het versterken van uw motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld, bij het leren grenzen stellen en ook bij (de eerste voorzichtige opbouw van) uw fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert uw persoonlijke effectiviteit en bereikt u ladder 3 van de participatieladder. Na deze module is het mogelijk in overleg met het UWV om bij ons door te stromen naar een Werkfit Maken traject, zo nodig gevolgd door een Naar Werk traject.

Praktijkassessment

Soms is het lastig in te schatten voor de UWV-professional waar u precies staat als het gaat om de afstand tot de arbeidsmarkt. In dat geval is het mogelijk om eerst een praktijkassessment te doen om uw competenties en mogelijkheden in beeld brengt. In deze module gaan we samen bekijken of en binnen welke termijn u weer aan de slag kunt zijn in (regulier) werk. Hierna volgen dan vervolgmodules waarin we samen aan de slag gaan om de drempel naar (betaald) werk te verlagen.

Begeleiding Bij Scholing

Ben je werkfit (gemaakt) en heeft UWV aan de hand van de Beleidsregels Scholing vastgesteld dat scholing noodzakelijk is om aan het werk te gaan, maar bent u (nog) niet in staat geheel zelfstandig de scholing te doorlopen? Bijvoorbeeld omdat het al een tijdje geleden is dat u in de studiebanken zat of omdat er zaken in de privé-situatie spelen, waardoor er onvoldoende focus ligt op een studie. Wij helpen u bij een Scholing-traject door coachen en empoweren, door u te helpen bij zaken als het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus. Zodat u rustig de studie kunt (blijven) volgen en die succesvol afrondt. Hiermee worden uw kansen op de arbeidsmarkt vergroot.