VRAGEN OVER ONZE DIENSTEN? Bel ons op 030 - 699 20 97 Of mail ons info@abtro.nl

UWV Werkfit

ABTRO werkt ruim 15 jaar samen met het UWV. Als vaste partner helpen wij dagelijks mensen met een uitkering van het UWV in met re-integreren. ABTRO werkt voor alle kantoren van het UWV in Nederland. Naast de modulaire diensten van het UWV verrichten wij ook de re-integratiediensten Werk fit maken en Naar werk uit. Deze diensten bestaan ​​uit verschillende activiteiten. 

Wat is werkfit maken?

Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) van een Ziektewetuitkering van het UWV. Het re-integratietraject Werkfit maken is bedoeld om mensen die de mogelijkheid hebben om te werken hierbij te helpen. Het Werkfit maken re-integratietraject bestaat uit:

  1. Versterken van de werknemersvaardigheden;
  2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Waarom via ABTRO?

1.

We begrijpen uw situatie en spreken dezelfde taal


2.

U bepaalt hoe groot de stap is die we gaan zetten en op welk moment

3.

Aan het einde van uw traject heeft u resultaat geboekt, bent u Werk fit en klaar voor een volgende stap

Trajectinhoud Werkfit

Versterken van de werknemersvaardigheden is bedoeld om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit betekent niet dat mensen direct aan het werk moeten in betaalde arbeid als dit niet haalbaar is. Dit re-integratietraject is er juist voor bedoeld om mensen weer vooruit te helpen. Door samen te bepalen welke doelen er gesteld kunnen worden werken we samen aan een haalbaar plan voor een re-integratietraject Werk fit. Door deel te nemen aan re-integratie activiteiten zoals:

Sociale activering

Bij sociale activering denken we aan het uitvoeren van eenvoudige activiteiten bij gecertificeerde leer- en werkbedrijven. Als er weinig of geen contacten meer is ontmoet anderen en er niets meer om handen is, kan dit een eerste stap zijn om weer nuttig bezig te zijn. Sociale activering kan uit diverse activiteiten bestaan. Er wordt rekening gehouden met de taalbarrière en aandacht besteedt aan het verbeteren van de spreekvaardigheid.


Initiëren en begeleiden bij een werkervaringsplek

Op een werkervaringsplek is het mogelijk om onder leiding te werken, opdrachten uit te voeren, arbeidsritme op te bouwen en samen te werken. Dit maakt het mogelijk om te ontdekken welke werkzaamheden passend en interessant zijn en een langere periode uit kan voeren. Op een werkervarings- plek wordt geen salaris geboden en de uitkering blijft behouden. Dit biedt de vrijheid om op eigen tempo te werken en arbeidstijd uit te breiden. 

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit is het de bedoeling dat er geleerd wordt om te gaan met de huidige belemmeringen. Dit kunnen belemmeringen zijn die zich in de persoonlijke situatie voordoen. Het kunnen ook belemmeringen zijn die zich in de leefsfeer kunnen voordoen. Het doel is om de persoonlijke effectiviteit te verbeteren waardoor er weer op de toekomst gericht kan worden en het hervatten van werk.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Om te ontdekken waar de kansen en mogelijkheden liggen op de arbeidsmarkt, brengen we eerst de positie in beeld aan de hand van de capaciteiten en mogelijkheden. We analyseren welke functies en beroepen passend kunnen zijn. Daarnaast brengen we de vraag en het aanbod in vacatures voor in kaart. We onderzoeken de wensen en mogelijkheden op haalbaarheid en realiteit en kunnen dan op maat gerichte activiteiten gaan inzetten.

Onze samenwerkingen

Wij zijn trots op onze partners.

Wij werken onder meer samen met brancheorganisaties, verzekeraars, arbodiensten en providers in de markt. Door samen te werken bieden wij iedereen de kans om de beste dienstverlening te krijgen.