Skip links

Onze kernwaarden

In 2004 opgericht als eerste re-integratiebureau gespecialiseerd in begeleiding en bemiddeling van anderstalige werkzoekenden, zijn wij uitgegroeid tot een landelijke dienstverlening met internationale allure. Onze dienstverlening is landelijk, digitaal en aan huis. Over heel Nederland helpen we dagelijks mensen met een andere moedertaal te re-integreren. Niet anderstalig? geen probleem, wij geloven in passend werk voor iedereen!

Impact

We leveren resultaat door de hoge kwaliteit van ons werk, door het nakomen van afspraken en het behalen van doorlooptijden. We plaatsen klanten in passend werk en sluiten trajecten succesvol af. We leveren rapportages conform de rapportage eisen. Onder alle omstandigheden blijven we professioneel.

Verbinden

We spreken de talen van onze doelgroep en kennen de culturen. We brengen anderstalig talent en werkgevers bij elkaar. We kennen de kracht van culturele diversiteit op de werkvloer en kunnen grenzen overbruggen. Wij bezitten het unieke vermogen om met creativiteit tot oplossingen te komen in het verbinden van gezamenlijke belangen.

Inspireren

We hebben kennis van zaken en beschikken over effectieve, culturele communicatie skills, zowel intern als extern. We hebben een zakelijk voorkomen, laten consistent het gedrag en handelen zien van een deskundige.

Excelleren

We staan eerlijk en oprecht in het leven, nemen een neutrale positie in. We zijn in staat de organisatiebelangen voorop te stellen en te handelen naar eer en geweten. We komen onze beloften, afspraken en verplichtingen na. Alle medewerkers zijn loyaal, betrouwbaar, betrokken en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Maatschappelijke impact

Structurele donaties

Wist je dat wereldwijd moslims 2.5% van hun vermogen aan liefdadigheid moeten weggeven? Een mooi concept om meer eerlijkheid te scheppen in de wereld tussen arm en rijk. Zo geven wij structureel een percentage van onze winst aan de organisatie "Habiba chairty"

Daarnaast geven wij ook jaarlijks 2.5% weg aan Nationale zakaat fonds. Zo hopen wij een steentje bij te dragen aan ene mooiere kansrijke wereld. Welke impact maak jij?

We maken impact, maar doen dit niet alleen

Er zijn tientallen multiculturele  organisaties die zich hard maken voor diversiteit en inclusiviteit. Abtro re-integratiebureau werkt graag met andere impactmakers.

Unlocking the code

Nationaal Zakat Fonds

Micasabas

This website uses cookies to improve your web experience.