VRAGEN OVER ONZE DIENSTEN? Bel ons op 030 - 699 20 97 Of mail ons info@abtro.nl

Klachtenprocedure

Als dienstverlener stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Hieronder leggen wij u uit hoe onze procedure er uitziet.

  1. Melden klacht

Het melden van een klacht kunt u op twee manieren doen. U kunt telefonisch contact opnemen met het secretariaat 030 – 69 920 97 of per mail naar info@abtro.nl. De mondelinge klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld. U kunt voor de schriftelijke klacht gebruik maken van ons klachtenformulier op de website.

  1. Bevestiging binnen 2 dagen

Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bevestiging en nemen wij contact met u op, telefonisch of per email. De klacht wordt kenbaar gemaakt bij de medewerker waarop de klacht betrekking heeft.

  1. Reactie binnen 2 weken

Wij streven ernaar om binnen 2 weken inhoudelijk op de klacht te reageren en af te handelen. U ontvangt een schriftelijk antwoord waarin de klacht en de voorgestelde oplossing of de te nemen maatregelen zijn vermeld.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht dan dient u binnen 2 weken uw bezwaar schriftelijk kenbaar te maken per mail info@abtro.nl. Vervolgens wordt u binnen een week uitgenodigd om uw bezwaar en de desgewenste oplossing mondeling toe te lichten*. Wij streven ernaar om tijdens dit gesprek uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Hierna bevestigen wij u schriftelijk dat uw klacht is afgehandeld.

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

* Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten, ontvangt u binnen 2 weken een definitieve beslissing van ABTRO.