VRAGEN OVER ONZE DIENSTEN? Bel ons op 030 - 699 20 97 Of mail ons info@abtro.nl

Privacy statement

Verwerking van persoonsgegevens door ABTRO B.V.

ABTRO is een innovatief landelijk werkend re-integratiebureau dat gespecialiseerd is in de re-integratie, preventie en verzuimbegeleiding van anderstaligen. ABTRO gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit privacy statement is een samenvatting van ons privacyreglement. Het privacyreglement is te vinden op onze website.

Persoonsgegevens van klanten

ABTRO verwerkt persoonsgegevens om haar diensten goed te kunnen uitvoeren. Deze persoonsgegevens hebben wij van u of uw werkgever ontvangen. ABTRO verkoopt deze persoonsgegevens niet aan derden. Wij bewaren de persoonsgegevens tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en ABTRO.

Bezoekers van de website van ABTRO

Als u een bezoek brengt aan onze website en gegevens invult (bijvoorbeeld via het contactformulier) dan worden de persoonsgegevens die u achterlaat verwerkt. De persoonsgegevens zullen worden verwijderd zodra we uw vraag hebben afgehandeld. Daarnaast maakt ABTRO op haar website gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kunt u lezen wat cookies zijn en welke cookies ABTRO op haar website plaatst.

Sollicitanten

Om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen verwerken wij alleen noodzakelijke gegevens die zijn aangeleverd door sollicitanten. De persoonsgegevens zullen vier weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd. Soms vragen we aan de sollicitant om de gegevens langer te bewaren. Als hiervoor toestemming is gegeven, dan worden de persoonsgegevens zes maanden bewaard.

Beveiliging van de data

Een adequate beveiliging van persoonsgegevens is zeer belangrijk. ABTRO treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen als deze niet juist zijn, te verwijderen, slechts beperkt te gebruiken of over te dragen. U heeft ook het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, willen wij graag weten waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ABTRO, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

ABTRO B.V., T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming, Leidse Rijn 49, 3454 PZ De Meern, E-mailadres: info@abtro.nl.