Skip links

Re-integratietrajecten

Aan de hand van een intakegesprek en assessment(s) - testen, opdrachten, vragenlijsten en gesprekken – krijgen we een reëel beeld van het toekomstperspectief. Zo kunnen we samen gericht op zoek naar een nieuwe, passende functie bij een andere organisatie. In samenspraak met alle betrokkenen wordt het definitieve traject vastgelegd en uitgevoerd onder persoonlijke begeleiding van een vaste consulent.

Dit traject is geschikt voor bedrijven die spoor 2 trajecten willen inzetten voor medewerkers die de Nederlandse taal beheersen.

Dit traject is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging en hulp daarbij nodig hebben OF
Voor bedrijven die medewerkers hebben die begeleiding bij loopbaanswitch nodig hebben.

Dit traject is geschikt voor mensen die begeleiding nodig hebben bij de start van een nieuwe onderneming.
OF bij het heroriënteren.

Passend werk bij een andere organisatie


Volgens de wet verbetering poortwachter (WVP) komt een spoor 2 re-integratietraject aan bod als iemand, wegens (langdurige) ziekte de huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren en niet binnen het bedrijf herplaatsbaar is. In deze situatie is een goede oplossing voor alle partijen wenselijk. Door het tijdig inschakelen van professionele ondersteuning neemt de kans van slagen van een 2e spoortraject aanzienlijk toe. Voor het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie brengen we de persoonlijke situatie, wensen en behoeften in kaart. Zo stellen we een traject samen dat perfect aansluit op de ambities, capaciteiten en belastbaarheid.

Trajectinhoud

Aan de hand van een intakegesprek en assessment(s) - testen, opdrachten, vragenlijsten en gesprekken – krijgen we een reëel beeld van het toekomstperspectief. Zo kunnen we samen gericht op zoek naar een nieuwe, passende functie bij een andere organisatie. In samenspraak met alle betrokkenen wordt het definitieve traject vastgelegd en uitgevoerd onder persoonlijke begeleiding van een vaste consulent.

2e spoor maatwerktraject

Afhankelijk van de individuele situatie wordt bepaald welke instrumenten en/of scholing noodzakelijk zijn om het maatwerktraject in te vullen. De persoonlijk houding en motivatie zijn hierbij van cruciaal belang. Het plan van aanpak vormt de basis voor alle activiteiten die helpen bij het verkrijgen van een nieuwe baan. Tijdens het traject adviseren en informeren wij betrokkenen over hun verplichtingen, waaronder tijdige verslaglegging richting het UWV, het aanvragen van een WIA-uitkering en eventueel een ontslagprocedure.

Voorwaarden re-integratietraject

- Het goed beheersen van de Nederlandse taal;
- Computervaardig;
- Geen extra begeleiding bij solliciteren nodig.

This website uses cookies to improve your web experience.