Skip links
Taaltrainingen

Taaltrainingen

zelfredzaamheid en terugkeer arbeidsmarkt

De kracht van culturele diversiteit op de werkvloer is een groot goed waar de arbeidsmarkt (nog) niet voldoende bij stilstaat. Pluspunten die onder meer genoemd worden, zijn: een toename in veerkracht, in creativiteit, in vernieuwend denken en een grotere oplossingsgerichtheid. Culturele diversiteit maakt de draagkracht binnen een organisatie sterker en raakt verweven met de identiteit van de organisatie.

Voor anderstaligen met een taalachterstand, participatieproblemen of grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij diverse taaltrainingen. Deze zijn gericht op zelfredzaamheid en een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt.

De lessen worden gegeven door bevoegde docenten en vinden plaats op doordeweekse dagen, ochtenden van 9.00 tot 11.30 uur en middagen van 13.00 tot 15.00 uur. Afhankelijk van het type training vinden er ook lessen in de avonden plaats. Lessen op de werkvloer of training voor bedrijven worden in overleg gepland.

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Bij de training ‘Nederlands als tweede taal’ ligt de nadruk op het spreken en verstaan van de Nederlandse taal. De dagelijkse praktijk vormt het uitgangspunt. Het doel is binnen een korte tijd zelfredzaamheid in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Dat zet de deuren open naar nieuwe opleidingsmogelijkheden en nieuwe carrièrekansen.

NEDERLANDS OP DE WERKVLOER

Op de werkvloer is het van essentieel belang dat een werknemer zich goed in de Nederlandse taal kan uitdrukken. In de training ‘Nederlands op de werkvloer’ wordt aandacht besteed aan het behandelen van vakjargon, betekenissen van huisregels, bediening van machines et cetera.

NEDERLANDS ALS BIJLES

De training ‘Nederlands als bijles’ is bestemd voor anderstaligen die aan een opleiding willen beginnen. Aan de hand van een op maat gesneden programma bestaande uit lessen ter ondersteuning van huiswerkopdrachten, voorbereiding, logica van boeken, tijdsplanning, vragen stellen en leren luisteren.

NEDERLANDSE TAAL OP MAAT

De taaltraining ‘Nederlandse taal op maat’ geeft al aan dat het hierbij gaat om een op maat gesneden taaltraining. De componenten spreek- luister, lees- en schrijfopdrachten worden elk afzonderlijk getraind. De training is daarnaast gericht op activering waarbij het zelfstandig spreken van de Nederlandse taal en het zelfstandig activiteiten ondernemen centraal staan.

This website uses cookies to improve your web experience.