Skip links
Tweede spoor

Tweede spoor

passend werk bij een andere organisatie

Volgens de wet verbetering poortwachter (WVP) komt een spoor 2 re-integratietraject aan bod als iemand, wegens (langdurige) ziekte de huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren en niet binnen het bedrijf herplaatsbaar is. In deze situatie is een goede oplossing voor alle partijen wenselijk. Door het tijdig inschakelen van professionele ondersteuning neemt de kans van slagen van een 2e spoortraject aanzienlijk toe.

Voor het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie brengen we de persoonlijke situatie, wensen en behoeften in kaart. Zo stellen we een traject samen dat perfect aansluit op de ambities, capaciteiten en belastbaarheid.

trajectinhoud

Aan de hand van een intakegesprek en assessment(s) – testen, opdrachten, vragenlijsten en gesprekken – krijgen we een reëel beeld van het toekomstperspectief. Zo kunnen we samen gericht op zoek naar een nieuwe, passende functie bij een andere organisatie. In samenspraak met alle betrokkenen wordt het definitieve traject vastgelegd en uitgevoerd onder persoonlijke begeleiding van een vaste consulent.

2e spoor maatwerktraject

Afhankelijk van de individuele situatie wordt bepaald welke instrumenten en/of scholing noodzakelijk zijn om het maatwerktraject in te vullen. De persoonlijk houding en motivatie zijn hierbij van cruciaal belang. Het plan van aanpak vormt de basis voor alle activiteiten die helpen bij het verkrijgen van een nieuwe baan.

Tijdens het traject adviseren en informeren wij betrokkenen over hun verplichtingen, waaronder tijdige verslaglegging richting het UWV, het aanvragen van een WIA-uitkering en eventueel een ontslagprocedure.

voorbeelden van onderdelen in dit re-integratietraject:

– intakegesprek

– assessment

– sollicitatie- en netwerktraining

– arbeidsmarktoriëntatie passend werk

– social media- en computertraining

– jobhunting

– wekelijkse voortgangsgesprekken

– taaltraining op maat

– proefplaatsing

This website uses cookies to improve your web experience.