Skip links
UWV Werkfit

Werkfit

klaar voor de volgende stap

Werkfit is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW) van het UWV. Na langere afwezigheid door ziekte of beperking is het vaak lastig de draad weer op te pakken. In dit individueel maatwerktraject onderzoeken we samen alle mogelijkheden en uitdagingen. We verbeteren de persoonlijke effectiviteit, versterken de werknemersvaardigheden en brengen de arbeidsmarktpositie in beeld, zodat mensen goed voorbereid weer aan de slag kunnen.

trajectinhoud
Het doel van dit re-integratietraject is de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Dit betekent niet dat mensen direct aan het werk moeten in betaalde arbeid, zeker niet als dit geen haalbare kaart is. We willen mensen juist vooruithelpen. Door samen te bepalen welke doelen gesteld kunnen worden en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn, werken we samen aan een realiseerbaar plan.

sociale activering
Bij sociale activering denken we aan maatschappelijk zinvolle activiteiten bij gecertificeerde leer- en werkbedrijven. Wanneer mensen door persoonlijke omstandigheden niet veel contact hebben met de buitenwereld, kunnen zij zo sociale vaardigheden herstellen en versterken; een belangrijke eerste stap op weg naar een betaalde baan. We houden uiteraard rekening met de taalbarrière en besteden tevens aandacht aan het verbeteren van de spreekvaardigheid.

initiëren en begeleiden
Een werkervaringsplek is nodig om (opnieuw) ervaring op te doen binnen een arbeidsrelatie.  Om zonder te veel prestatiedruk opdrachten uit te voeren, arbeidsritme op te bouwen en samen te werken. Dit geeft inzicht in werkzaamheden die passend en interessant zijn op de lange termijn. Een werkervaringsplek is tijdelijk, zonder salaris, maar wel met behoud van uitkering. Dit biedt de vrijheid om op eigen tempo te werken en arbeidstijd uit te breiden.

persoonlijke effectiviteit
Voor verbetering van de persoonlijke effectiviteit richten we ons onder meer op het leren omgaan met de huidige belemmeringen, het leren aangeven van persoonlijke grenzen, het vergroten van het zelfvertrouwen en het effectief inzetten van eigen vaardigheden en capaciteiten. Ook bieden we ondersteuning voor het creëren van meer structuur in het leven. Alles is gericht op het weer optimaal functioneren en op het hervatten van werk met voldoening.

arbeidsmarktpositie
Om te ontdekken waar de kansen en mogelijkheden liggen op de arbeidsmarkt, brengen we eerst de positie in beeld aan de hand van de capaciteiten en mogelijkheden. We analyseren welke functies en beroepen passend kunnen zijn. Vervolgens brengen we vraag en aanbod voor deze vacatures in kaart. We onderzoeken de wensen en mogelijkheden op haalbaarheid en realiteit, zodat we op maat gerichte activiteiten kunnen inzetten.

This website uses cookies to improve your web experience.