Skip links
Workshops & seminars

Workshops & seminars

het vak nog beter maken

Wij verzorgen tevens workshops en seminars voor professionals, leidinggevenden en ondernemers die in hun werk met de re-integratie van anderstaligen te maken hebben. Vraagstukken omtrent het aanbieden van de juiste begeleiding, effectief communiceren en hoe om te gaan met cultureel gebonden factoren, komen in onze samenwerkingen allemaal aan bod. Op onze website publiceren we elke week actuele thema’s.

Neem contact voor het bijwonen van een workshop of seminar via telefoonnummer 030 – 69 920 97 of mail naar info@abtro.nl

DE BESTE EXPERTS

Meer dan vijftien jaar zijn we al werkzaam als de specialist in het re-integreren van anderstaligen. Onze visie: passend werk voor iedereen! We delen onze kennis en kunde graag zodat we samen ons vak nog beter uit te kunnen voeren. We werken met de allerbeste internationale experts op het gebied van re-integratie, verzuim en loopbaanontwikkeling van anderstaligen.

DE BESTE TIJDSINVESTERING

Onze tijd is kostbaar en de uren die we in onszelf steken zijn beperkt. Professionals, leidinggevenden en ondernemers hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze workshops en seminars steken qua inhoud en vorm dan ook boven het maaiveld uit. Een dag(deel) staat garant voor nieuwe inzichten, inspiratie en actiepunten!

WORKSHOP | VERBORGEN TALENTEN

Iedereen heeft mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Iedereen kan een bijdrage leveren. Dat geldt ook voor anderstaligen zonder kwalificaties en met een (lichte) taalbarrière. Ontdek op eenvoudige wijze de verborgen talenten van anderstaligen.

SEMINAR | OVERTUIGEND RE-INTEGREREN 

Overtuigingskracht is grotendeels techniek. Re-integreren van anderstaligen is een kunst. Het combineren van de juiste techniek en (verborgen) kunst is aan te leren. Leer in zes superkrachtige technieken om anderstaligen overtuigend te kunnen re-integreren.

WORKSHOP | ZIEKTEBELEVING VAN ANDERSTALIGEN

Het leren omgaan met belemmeringen is topsport. Anderstaligen hebben te kampen met cultureel gebonden factoren die de ziektebeleving beïnvloeden. Reis met ons mee naar de mentale wereld van de anderstaligen gedurende verzuim en leer hoe begrip en waardering, goede (interculturele) communicatie en voorlichting positief bijdragen.

SEMINAR | RE-INTEGRATIE VAN ANDERSTALIGEN

Wederzijds respect is een ongeschreven regel. Wederzijds begrip verdient de aandacht. Het re-integreren van anderstaligen vraagt om een andere kijk op re-integratie. Bij veel problematische situaties speelt cultuur een cruciale rol. Kennis van andere talen, culturen en gewoonten is noodzakelijk om echt contact te maken en goede begeleiding te geven.

This website uses cookies to improve your web experience.