Skip links

Bestuurslid Oval

Abtro re-integratiebureau is aangesloten bij Oval

Wij zijn trots dat Nadira Ettahiri lid is van OVAL. Hieronder benoemen wij wat OVAL precies doet en waarom het een eer is dat de directrice van Abtro re-integratiebureau hierbij is aangesloten. Leden van OVAL voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Dat maakt de keuze voor de juiste dienstverlener een stuk gemakkelijker. OVAL heeft een groot aantal leden die onderling  verschillen in aanbod, maar ook in omvang en aanpak. Ieder lid van OVAL wordt bij herhaling getoetst op dezelfde kwaliteitseisen door een onafhankelijke certificerende instelling. Dit zijn Cedeo/Lloyds, CIIO, DNV.  Als u kiest voor een OVAL-­lid, kiest u voor kwaliteit.

OVAL-leden hebben hun primaire processen op orde. Ze maken heldere afspraken over hun dienstverlening en geven inzicht in werkzaamheden, resultaten, planning en kosten. Ze leggen deze afspraken vast en communiceren hierover met opdrachtgevers en kandidaten. Het garanderen van privacy en het zorgvuldig registreren en afhandelen van klachten zijn belangrijke onderdelen van deze pijler.

OVAL-leden meten minimaal elke twee jaar de tevredenheid van hun opdracht­gevers en kandidaten. Zij starten verbeteracties als dat nodig is.

Medewerkers van OVAL-leden zijn bekwaam. Dat wil zeggen: ze hebben een passende opleiding en/of training gevolgd en beschikken over de juiste vaardigheden en ervaring. Jaarlijks wordt vastgesteld of nascholing wenselijk is.

Aanpak en informatie

De OVAL-­kwaliteitseisen sluiten aan op de marktvraag. Maar ook op andere bekende kwaliteitssystemen zoals ISO9001, Wettelijk Certificaat Arbodiensten en HKZ. Het Professioneel Statuut Arbodienstverlening OVAL is hier te vinden.  
Een nadere toelichting op de kwaliteitseisen van OVAL en de audits kunt u opvragen via info@oval.nlof vinden op het ledennet

Client tevredenheidsonderzoek arbodiensten door Ipsos

Onderzoeksbureau Ipsos heeft in opdracht van OVAL in april 2019 een representatief onderzoekuitgevoerd onder ruim 900 werknemers die naar aanleiding van een ziekmelding met een arbodienst te maken hebben gehad. Het onderzoek laat positieve resultaten zien, met name op punten als de omgang met vertrouwelijke medische gegevens, onafhankelijkheid en de duidelijkheid en opvolging van gemaakte afspraken. Dat zien we zowel bij de waardering voor de bedrijfsarts als voor de casemanager terugkomen.

This website uses cookies to improve your web experience.