Skip linksre-integratie en loopbaanontwikkeling

ONZE DIENSTEN

erkenning voor meertalig talent

Nederland bruist van cultureel, meertalig talent wat (nog) te weinig gezien en erkend wordt. De arbeidsmarkt dient toegankelijk te zijn voor iedere werkzoekende; op elk niveau, in elke branche en in alle regio’s. Dit is een vereiste om de toekomstige duurzaamheid van een economisch gezonde arbeidsmarkt te waarborgen. Onze diensten zijn volledig gericht op de behoeften van anderstaligen. Dit maakt re-integratie en loopbaanontwikkeling voor meertalig talent succesvol. Wij verbinden culturen met elkaar en dat is nodig in een internationaliserende wereld. We helpen mensen, organisaties en overheid onder meer met re-integratietrajecten, taaltrainingen, advies en coaching van outplacement.

Als zelfbewuste Marokkaanse en Nederlandse zakenvrouw voelt Ettahiri de urgentie naar meer culturele diversiteit op de werkvloer. “Elke organisatie – de arbeidsmarkt in zijn totaliteit – hoort een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Zowel in gelijkheid tussen etnische- en culturele achtergronden als in gelijkheid op ontwikkel- en doorgroeiperspectief. 

Arbodienst voor anderstaligen

De internationalisering van de arbeidsmarkt zet explosief door. Een verrijking op alle vlakken, maar ook een uitdaging wanneer er sprake is van een taalbarrière. Vooral wanneer medewerkers de Nederlandse taal niet voldoende beheersen om alle rechten en plichten rondom arbeidsongeschiktheid, re-integratie, spoor 2 trajecten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving tot in het detail te begrijpen. Met onze arbodienst voor anderstaligen AVA springen we in om de juiste vertaalslag te maken en voorkomen zo miscommunicatie die eventueel kan leiden tot escalatie of gemiste kansen.

Onze interculturelere arboprofessionals zijn vanaf dag één betrokken bij het verzuimdossier. Ze staan voor adequate begeleiding van mens tot mens, pakken desgewenst de mediatorrol, spreken de werknemer aan in de moedertaal en weten zo snel de verschillende componenten te achterhalen die het verzuim veroorzaken.

This website uses cookies to improve your web experience.