Skip linksre-integratie en loopbaanontwikkeling

ONZE DIENSTEN

erkenning voor meertalig talent

Werkfit

Werkfit is een
re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW) van het UWV.

Lees verder

Naar Werk

Naar Werk is een
re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW) van het UWV die zijn toegerust om werk te hervatten.

Lees verder

Modulaire diensten

Onze modulaire re-integratiediensten zijn los en onafhankelijk van elkaar in te zetten. Altijd met het doel om weer in beweging te komen

Lees verder

Tweede spoor

Volgens de wet verbetering poortwachter (WVP) komt een spoor 2 re-integratietraject aan bod als iemand, wegens (langdurige) ziekte de huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren

Lees verder

Taaltrainingen

De kracht van culturele diversiteit op de werkvloer is een groot goed waar de arbeidsmarkt (nog) niet voldoende bij stilstaat. Pluspunten die onder meer genoemd worden, zijn: een toename in veerkracht en vernieuwend denken

Lees verder

Workshops & seminars

Wij verzorgen tevens workshops en seminars voor professionals, leidinggevenden en ondernemers die in hun werk met de re-integratie van anderstaligen te maken hebben.

Lees verder

Arbodienst voor anderstaligen

De internationalisering van de arbeidsmarkt zet explosief door. Een verrijking op alle vlakken, maar ook een uitdaging wanneer er sprake is van een taalbarrière. Vooral wanneer medewerkers de Nederlandse taal niet voldoende beheersen om alle rechten en plichten rondom arbeidsongeschiktheid, re-integratie, spoor 2 trajecten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving tot in het detail te begrijpen. Met onze arbodienst voor anderstaligen AVA springen we in om de juiste vertaalslag te maken en voorkomen zo miscommunicatie die eventueel kan leiden tot escalatie of gemiste kansen.

Onze interculturelere arboprofessionals zijn vanaf dag één betrokken bij het verzuimdossier. Ze staan voor adequate begeleiding van mens tot mens, pakken desgewenst de mediatorrol, spreken de werknemer aan in de moedertaal en weten zo snel de verschillende componenten te achterhalen die het verzuim veroorzaken.

This website uses cookies to improve your web experience.