Skip links

Goede doelen & sponsorschap

Met haar bestuurszetel in branchevereniging OVAL (Organisatie Vitaliteit, Activering en Loopbaan) zet CEO Nadira Ettahiri zich op hoog niveau in voor culturele diversiteit op de arbeidsmarkt. Multiculturaliteit zit dan ook letterlijk en figuurlijk in haar dna. “Als jong meisje had ik al iets met internationale allure. We zijn allemaal wereldburgers die samen leven op deze planeet, we moeten het samen doen.”

Haar drive is gestoeld op de wens om anderen te inspireren en te motiveren. Abtro re-integratiebureau gelooft in talentontwikkeling en in het belang van jeugdige vitaliteit. Daarom zijn we onder meer trotse sponsor van de hockeymeiden MC11 van MHC Fletiomare in Utrecht. 

Verder ondersteunen we projecten als The School Girls of Azaghar Foundation, om jonge meisjes in de hoge berggebieden van Noord-Marokko zo lang mogelijk onderwijs te laten volgen. We dragen minderbedeelden een warm hart toe en steunen projecten voor voedselpakketten. De jeugd heeft de toekomst en daarin willen wij investeren.  Om die reden doneren wij structureel een deel van onze trajecttarieven aan een stichting die weeskinderen helpt.

Filter op:
This website uses cookies to improve your web experience.