Skip links

Eerste arbodienst voor anderstaligen in Nederland 

De eerste arbodienst voor anderstaligen in Nederland is een feit! Op donderdag 22 september vond de feestelijke opening plaats van het kantoor in De Meern bij Utrecht. “Een prachtig moment van waardering; van elkaar oprecht ontmoeten, elkaars talenten erkennen, elkaars culturen ontdekken en de kracht van diversiteit omarmen”, aldus CEO Nadira Ettahiri. Haar nieuwe bedrijf maakt onderdeel uit van de Abtro holding, een organisatie die zich al jaren inzet voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.


Als zelfbewuste Marokkaanse en Nederlandse zakenvrouw voelt Ettahiri de urgentie naar meer culturele diversiteit op de werkvloer. “Elke organisatie – de arbeidsmarkt in zijn totaliteit – hoort een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Zowel in gelijkheid tussen etnische- en culturele achtergronden als in gelijkheid op ontwikkel- en doorgroeiperspectief. Dit is een vereiste om de toekomstige duurzaamheid van een economisch gezonde arbeidsmarkt te waarborgen.” 

Erkenning bewerkstelligen voor medewerkers met een andere moedertaal en hun talenten, dat is haar missie. Sinds 2006 runt ze een re-integratiebureau dat zich expliciet hierop concentreert. “Mijn doel is om te excelleren op de arbeidsmarkt door mensen te verbinden en in hun kracht te zetten, met de focus op anderstaligen”, aldus Ettahiri. Met haar uitgebreide kennis van re-integratie en verzuim begrijpt ze maar al te goed hoe complex deze materie is. “Passend werk voor iedereen! Dat gaat verder dan wat we nu doen. Dat gaat over de kracht van diversiteit, gelijkheid, en over het verschil maken voor mensen. Het dient een veel groter maatschappelijk belang.”

Parallel aan het re-integratiebureau heeft de ambitieuze en inspirerende ondernemer daarom deze zomer de eerste arbodienst voor anderstaligen in Nederland opgericht. Hiermee zet ze nog een (stevige) stap in de richting van haar missie. “We gaan hierin inderdaad een stap verder, kunnen over de volle breedte werkgevers volledig ontzorgen en werknemers nog beter helpen. De taalbarrière vormt geen issue meer en de onderlinge verstandshouding blijft intact, want we werken uitsluitend met meertalige professionals. De bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers zijn allemaal mensen die zijn opgegroeid in culturele diversiteit.”

Ze benadrukt dat we allemaal wereldburgers zijn die meer gemeen hebben met elkaar dan we denken. “Het is een natuurlijk gegeven dat verschillende culturele en etnische achtergronden de draagkracht – en dus ook de identiteit – binnen een groep versterkt. Diversiteit op de werkvloer biedt een belangrijke meerwaarde. Laten we daarop focussen, want we kunnen zoveel van elkaar leren en elkaar zo goed aanvullen.”

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.