Skip links

Een vrouw die weet wat ze waard is

‘Ik houd van de Nederlandse nuchterheid en van de Marokkaanse cultuur’

Een vrouw die weet wat ze waard is en waar ze voor staat. Een bruggenbouwer die heel natuurlijk beweegt tussen twee culturen, haar meervoudige identiteit inzet als kracht. Als zelfbewuste Marokkaanse en Nederlandse zakenvrouw voelt Nadira Ettahiri de urgentie naar meer culturele diversiteit op de werkvloer. Haar re-integratiebureau is het eerste bureau dat zich expliciet hierop concentreert. Dit jaar vloeit daar (bijna als vanzelfsprekend) de eerste arbodienst voor anderstaligen in Nederland uit voort.

Nadira gelooft in de kracht van culturele diversiteit op de werkvloer. “Culturele diversiteit sluit aan op elk niveau binnen de arbeidsmarkt en hoort – in mijn optiek – te beginnen bij de top van een organisatie. Onze krachten bundelen, elkaar helpen, activeren, motiveren en zo gezamenlijk de verantwoording dragen voor onze samenleving.”

Het groter geheel, iets teruggeven aan de gemeenschap, impact maken. Voor Nadira is dit tweeledig. Op zakelijk vlak zet ze zich met verve in voor meer culturele diversiteit op de werkvloer. Persoonlijk zet ze zich in om jonge meisjes zo lang mogelijk onderwijs te laten volgen en empowert ze vrouwen met een meervoudige identiteit hun talenten te benutten. “Beide missies overlappen elkaar. Elke organisatie – de arbeidsmarkt in zijn totaliteit – hoort een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Zowel in gelijkheid tussen etnische- en culturele achtergronden als in gelijkheid op ontwikkel- en doorgroeiperspectief. Dit is een vereiste om de toekomstige duurzaamheid van een economisch gezonde arbeidsmarkt te waarborgen.”

passend werk voor iedereen

Erkenning bewerkstelligen voor medewerkers met verschillende culturele en etnische achtergronden en hun talenten, dat is haar missie. “Excelleren op de arbeidsmarkt door mensen te verbinden en in hun kracht te zetten, met de focus op anderstaligen”, aldus Nadira. Met haar kennis van re-integratie en verzuim begrijpt ze maar al te goed hoe complex deze materie is. “Passend werk voor iedereen! Dat gaat verder dan wat we nu doen. Dat gaat over de kracht van diversiteit, gelijkheid, en over het verschil maken voor mensen. Het dient een veel groter maatschappelijk belang.”

Nadira hoopt dat toekomstige generaties zich sneller (op jongere leeftijd) bewust worden van de kracht van een meervoudige identiteit; hun multiculturaliteit ook inzetten als extra competentie. “Ik hoop dat zij eerder op zoek gaan naar een baan in de juiste omgeving, waar de meerwaarde gezien en gewaardeerd wordt. Dat ze hun kracht kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontplooien. Ik kan het niet aanzien wanneer talent onbenut blijft.”

“Nederland bruist van cultureel, meertalig talent. Laten we die krachten bundelen, elkaar versterken!” Hoewel uiterst geïnteresseerd en correct, houdt deze gedreven ondernemer van duidelijke, directe communicatie. Ze windt nergens doekjes om. “Het hebben van een meervoudige identiteit is een zegen; als medewerker sta je per definitie dan al met 1-0 voor. Gelukkig zien steeds meer werkgevers dat ook en benutten de kansen die dit hen biedt.”

Er ontstaat magie

Als ervaringsdeskundige weet ze dat wanneer iemand met een meervoudige identiteit omringd wordt door een gezelschap waarin meerdere culturele en etnische achtergronden vertegenwoordigd zijn, er magie ontstaat. “Dat voelt als thuiskomen. Het is een natuurlijk gegeven dat herkenning de draagkracht – en dus ook de identiteit – binnen een groep versterkt.”

Haar organisatie, Abtro re-integratiebureau, inmiddels uitgegroeid tot een landelijke dienstverlening met internationale allure, is het levende bewijs. Met een team van meertalige professionals uit diverse etnische achtergronden wordt veel waarde gehecht aan de culturele aspecten binnen de organisatie. “Op kantoor is het schenken van Marokkaanse muntthee en het serveren van Turkse baklava de normaalste zaak van de wereld. Ik voel me gezegend met een team dat elkaar inspireert, draagt en waarin veel ruimte is voor de ontwikkeling van elk talent.”

culturen met elkaar verbinden

Alle re-integratie professionals beschikken over uitgebreide vakkennis, taal- en culturele kennis. “Onze diensten zijn volledig gericht op de behoeften van anderstaligen. Precies die niche waar werkgevers vaak in vastlopen”, legt de CEO uit. “Wij verbinden culturen met elkaar en dat is nodig in een internationaliserende wereld. We helpen mensen, organisaties en overheid onder meer met re-integratietrajecten 2e spoor en 3e spoor voor anderstaligen, taaltrainingen en bieden advies en coaching bij het vinden van passend werk.”

Parallel aan het re-integratiebureau heeft de ondernemer deze zomer de eerste arbodienst voor anderstaligen in Nederland opgericht. Hiermee zet ze nog een (stevige) stap in de richting van haar missie. “We gaan hierin inderdaad een stap verder, kunnen over de volle breedte werkgevers volledig ontzorgen en werknemers nog beter helpen. De taalbarrière vormt geen issue meer en de onderlinge verstandshouding blijft intact, want we werken uitsluitend met meertalige professionals. De bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers zijn allemaal professionals met een meervoudige identiteit.”

Ware rijkdom

Zelf ervaart ze de culturele diversiteit waarmee ze is opgegroeid als ware rijkdom. Haar kennis van de Nederlandse taal en cultuur is van een hoog niveau, ze houdt van de duidelijkheid, de orde en structuur. Haar liefde voor haar Marokkaanse roots zit diep. Vooral de haute de couture, de architectuur en authentieke gerechten bekoren haar. “Ik houd van de Nederlandse nuchterheid en van de traditionele Marokkaanse cultuur. Als klein meisje had ik al een voorliefde voor internationale allure. We zijn allemaal wereldburgers die meer gemeen hebben met elkaar dan we denken. Laten we daarop focussen, want we kunnen zoveel van elkaar leren en elkaar zo goed aanvullen”, aldus de wijze vrouw. “Ik prijs me dankbaar voor deze verrijkende levenservaring, voor de kansen en mogelijkheden die ik heb gekregen. Mijn meervoudige identiteit maakt mij uniek.”

Haar droom is om nog meer te excelleren op de arbeidsmarkt. “Je kunt dromen waarmaken, maar ze komen niet uit de lucht vallen. Het is hard werken. Het leven bestaat uit beproevingen. Uit levenslessen die je laten groeien. Je mag potentieel niet verspelen”, benadrukt ze nogmaals. “Kennis is macht. Wereldoriëntatie is essentieel voor je persoonlijke ontwikkeling. Iedereen wordt geboren met één of meerdere talenten, alleen wordt dit niet altijd erkend. Je moet het ontdekken, onderzoeken, ontplooien, toepassen en vervolgens ook delen. Alleen zo kun je elkaar sterker maken.”

Bijdragen aan een betere wereld

Vanuit die insteek doneert Abtro re-integratiebureau 5 procent van de opbrengst van elk traject aan goede doelen en is vaste donateur van The School Girls of Azaghar Foundation. Deze organisatie ondersteunt jonge meisjes in de hoge berggebieden van Noord-Marokko om zo lang mogelijk onderwijs te volgen. “De jeugd heeft de toekomst en daarin willen wij graag investeren. Door bij ons te werken of met ons te werken, maak jij dus niet alleen verschil op lokaal niveau, maar draagt ook bij aan een betere wereld.”

Het kost haar geen enkele moeite hierin het voortouw te nemen. “Het is onze plicht anderen te helpen, in het bijzonder weeskinderen, minderbedeelden en hulpbehoeftigen, waarvoor niet alles vanzelfsprekend is. Er zijn zoveel intelligente, hoogopgeleide vrouwen werkzaam in het bedrijfsleven die onmisbaar zijn voor de samenleving. We hebben zoveel talent, op alle niveaus en van alle culturele achtergronden. Het is hoog tijd dat we deze vrouwen en hun rechtmatige positie naar waarde schatten, in het volle licht mogen schitteren.”

This website uses cookies to improve your web experience.