Skip links
Modulaire diensten

Modulaire diensten

effectief helpen re-integreren

Al meer dan vijftien jaar ondersteunen wij het UWV door als partner mensen met een uitkering en/of afstand tot de arbeidsmarkt effectief te helpen re-integreren. Onze modulaire re-integratiediensten zijn los en onafhankelijk van elkaar in te zetten. Altijd met het doel om weer in beweging te komen en eigen regie te pakken, op weg naar een vervolgtraject gericht op het vinden van passend en duurzaam werk.

participatie interventie
Iemand die geïsoleerd leeft en niet of nauwelijks contact heeft met anderen buiten de deur, zit in termen van de participatieladder op niveau 1. In dat geval is alle hulp op de weg naar werk welkom. In deze module gaan we aan de slag met zaken als het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of daarmee samenhangende emoties, het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken van het sociaal isolement. Alles is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een breder sociaal netwerk buitenshuis te creëren. Aan het eind van dit traject hebben we niveau 2 van de participatieladder bereikt.

maatschappelijke deelname

Voor iemand die enkele sociale contacten buiten de deur heeft en regelmatig activiteiten onderneemt, maar voor wie werken nog steeds een stap te ver is, geldt niveau 2 van de participatieladder. Wij helpen bij het versterken van de persoonlijke motivatie, het zelfvertrouwen en zelfbeeld, bij het leren grenzen stellen en ook bij (de eerste voorzichtige opbouw van) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert de persoonlijke effectiviteit en bereiken we niveau 3 van de participatieladder. Na deze module is het mogelijk om, in overleg met het UWV, door te stromen naar een Werkfit traject, eventueel gevolgd door een Naar Werk traject.

praktijkassessment

Soms is het lastig in te schatten voor de UWV-professional waar iemand precies staat als het gaat om de afstand tot de arbeidsmarkt. In dat geval is het mogelijk eerst een praktijkassessment te doen om alle competenties en mogelijkheden in beeld te brengen. In deze module bekijken we samen of en binnen welke termijn een actieve stap naar (regulier) werk gemaakt kan worden. Hierna volgen vervolgmodules waarin we samen aan de slag gaan om de drempel naar (betaald) werk te verlagen.

begeleiding bij scholing

Ligt de tijd van de studiebanken in het verre verleden of spelen er zaken in de privésituatie, waardoor iemand onvoldoende aandacht heeft voor een studie, terwijl het UWV aan de hand van de Beleidsregels Scholing heeft vastgesteld dat (om)scholing noodzakelijk is om weer aan het werk te gaan. In deze scholingsmodule helpen we mensen die (nog) niet in staat geheel zelfstandig deze (om)scholing te volgen. Dit doen we door coachen en empoweren, door te helpen bij zaken als het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus. Zodat iemand rustig de studie kan (blijven) volgen en deze ook succesvol kan afronden. Hiermee worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

This website uses cookies to improve your web experience.