Skip links

OLVG het stadsziekenhuis van Amsterdam 


Senior adviseur Verzuim & Inzetbaarheid, WGA/ZW, Duurzame Inzetbaarheid at OLVG Amsterdam 

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) staat al ruim anderhalve eeuw midden in de multiculturele samenleving van Amsterdam. Het stadsziekenhuis wil een sleutelrol vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen. Ook voor het eigen personeel. Binnen de organisatie zet een team van vijftien mensen zich hier dagelijks voor in.

HR-gezondheid bestaat binnen OLVG uit drie verzuimadviseurs, drie bedrijfsartsen, drie verpleegkundigen, een ergonoom, beleidsadviseur en de verzuimadministratie. “In deze samenstelling proberen we grip te houden op het verzuim van het ziekenhuispersoneel”, zegt Peter van der Veen RCDI®, een van de adviseurs verzuim & inzetbaarheid. “We vinden het verzuim aan de hoge kant. Voor de pandemie was het verzuimpercentage 6.4 procent en afgelopen februari 10.2 procent. Er is dus genoeg werk aan de winkel.”

duurzame relatie

Binnen het ziekenhuis krijgt verzuimpreventie veel aandacht. De eerste stap is om de leidinggevenden op de vloer nog meer bewust te maken van hun rol en mogelijkheden bij het voorkomen van (langdurig) verzuim en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. “Ze zijn namelijk ook casemanager wanneer iemand ziek is. 

Bovendien spelen zij een grote rol in het motiveren en vitaal houden van hun team. Daarvoor hebben we het programma ‘Verzuim & Vitatliteit’ in het leven geroepen; hoe houd ik mijn medewerker vitaal, wat kan de medewerker zelf doen of wat kunnen wij aanbieden? Allemaal zeer belangrijke zaken waar we ons steeds bewuster van moeten worden in een snel veranderende maatschappij. Abtro re-integratiebureau is in deze een belangrijke partner voor ons, met name voor spoor 2 trajecten. Nadira en haar team vervullen een bijzondere rol vanwege de specialisatie in anderstaligen.”

kracht & diversiteit

Amsterdam is een stad met maar liefst 180 verschillende nationaliteiten en daarmee een van de meest multiculturele wereldsteden. Logischerwijze is het personeelsbestand van het OLVG een afspiegeling hiervan. “Anderstaligen” zijn ruimschoots vertegenwoordigd in ons ziekenhuis en we zijn blij met de taak die Abtro re-integratiebureau voor haar rekening neemt. Zelf lopen we regelmatig tegen een taalbarrière op. Sommige medewerkers zijn dertig jaar in dienst maar beheersen de Nederlandse taal niet voldoende om de rechten en plichten rondom arbeidsongeschiktheid, re-integratie, spoor 2 trajecten en de van toepassing zijnde wet – en regelgeving echt tot in het detail te begrijpen.”

samenwerking

Peter is dankbaar dat Nadira’s team dan de juiste vertaalslag kan maken. “De samenwerking verloopt uitstekend. “Abtro re-integratiebureau” is een zeer professionele partner. We werken met korte lijnen en hebben elkaar inmiddels goed leren kennen, wat het contact nog prettiger maakt. Nadira heeft aandacht voor de mens achter de functie en laat dat wel eens blijken met onverwachte attenties”, vertelt Peter. “De benadering en verslaglegging is in lijn met onze wensen: correct, zorgvuldig en to-the-point. Voor spoor 2 trajecten is het essentieel de re-integratie nauwgezet te volgen en te documenteren. Het geeft rust als je dat onbezorgd aan een partner kunt overlaten.”

This website uses cookies to improve your web experience.