Skip links

Over Habiba’s charity

In het jaar 2019 waarin Habiba, voormalige voorzitter, onze moeder en groot voorbeeld op Charity gebied overleed. Zijn haar laatste wensen ingewilligd door de basisschool van wijlen haar vader Mohammed Tayeb Ben Salah voorzien van nieuwe school meubilair i.s.w.m. Stichting Karam. Vier dagen voor haar overlijden is het gelukt om een waterput te realiseren binnen de muren van de basis school van haar vader. Zelf kon ze nog aanwezig zijn bij het uitdelen van de jaarlijkse schooltassen actie aan het eind van het schooljaar i.p.v. de gebruikelijke begin van het schooljaar. Na haar overlijden zijn de toiletten op geknapt en is de gehele school geverfd en beschilderd door een dorpskunstenaar.

Als Foundation willen wij ons in blijven zetten duurzaam op onderwijs en voornamelijk onderwijs toegankelijk maken voor meisjes om ook na de basisschool veilig naar middelbaar onderwijs door te gaan.
Het realiseren van nog drie en in de toekomst meer waterputten. Veel mensen trekken dit jaar naar de steden omdat er weinig tot geen water is. Zonder water geen leven en het graven naar water word beschouwd als een doorgaande Sadaka/donatie die doorgaat ook na het overlijden van de persoon die mede doneert.
Bij erge armoede of natuurrampen is de eerste levens behoefte voedsel, als daar voeldoende donaties voor binnen komen kan er snel geschakeld worden bij natuurrampen. Met ons focus op onderwijs voor meisjes willen we stappen zetten richting een vrouwen Coöperatie waarbij vrouwen hun lokale producten en zelf vervaardigde producten kunnen verkopen om in hun eigen onderhoud en die van hun kinderen te voorzien.
In de strekking geef geen vis, maar geef een hengel zodat die gene zelf kan leren vissen.

This website uses cookies to improve your web experience.